виипир

IA com a eina vampírica

Abstract

El projecte vAImpir pren com a punt de partida la intel·ligència artificial com a eix d’autoreflexió: d’una banda, com una eina d’expansió de continguts i exploració artística, i de l’altra com a eina que parasita amb representacions dels biaixos històrics que s’acumulen a les bases de dades en el marc de les humanitats digitals, i que d’alguna manera ens descriuen el moment actual, en què la comprensió del món es desdobla sobre una interfície digital on l’autoria es dilueix. Una reflexió-acció des de models de difusió sobre els estrets marges que separen l’espai de la realitat i l’espai de la ficció. Aquest projecte s'alimenta contextualment de l'obra Vampir-Cuadecuc (Pere Portabella, 1970).

Ref.

 ИИ

Aitowrite

juliol 2022 - Rachel rose 

A place I can imagine machine learning working for an artist would be not in developing an independent subjectivity, like writing a poem, but actually filling in gaps that are to do with labor, like the way Photoshop works with different tools that you can use.

ScienceDirect

agost 1998 -margaret a. boden

The important point is that what scientists count as “creative”, and what they call a “discovery”, depends largely on unarticulated values, including social considerations of various kinds.

ИИ

Real Vampires

FEBRER 2020 - History.com editors

Some vampires don’t ingest human blood but claim to feed off the energy of others. Many state that if they don’t feed regularly, they become agitated or depressed.

Vampir-Cuadecuc 

1980 - pere portabella

Al cinema les millors pel·lícules són aquelles en les quals s’ha produït una violentació del cinema; Dreyer violenta el cinema, així com Artaud violenta l’escriptura. Això planteja una l’última pregunta: què vol dir dominar el que és específic d’un llenguatge, què vol dir conèixer un mitjà? Per a mi conèixer un llenguatge és pensar i visualitzar imaginativament a partir del mitjà...

Sucked images

Using models

Mossegada 1

suck it

Old movie bad quality

Béla Lugosi (Dracula, Tod Browning 1931)

4D's

texture model

Béla Lugosi

Family Béla

Family Picture

sample of a model (plasthead checkpoint) application on: Grave of the Vampire (1972)

Sucking Masterpieces